LM Alarm system

Spoločnosť vznikla v roku 1996, venuje sa dodávke, montáži výlučne bránových a vstupných systémov spoločnosti Hormann. Spoločnosť dodáva a montuje bránové systémy Hormann po celej Slovenskej republike. Máme od roku 1996 dodaných a namontovaných vyše 300 brán a vstupných systémov.