O nás

Na trhu konštrukčných prvkov sa dnes brány, dvere, zárubne a pohony spájajú s menom Hörmann; pretože v tejto oblasti je skupina Hörmann popredným predajcom v Európe. To bolo dosiahnuté niekoľko desaťročí trvajúcim, neustálym rastom rodinného podniku pod značkou inovácie, záruky kvality a blízkosti k zákazníkom. Skupina Hörmann je dnes riadená v tretej a štvrtej generácii vnukom a pravnukom zakladateľa firmy Augusta Hörmanna. Osobne ručiacimi spoločníkmi sú Thomas J. Hörmann, Martin J. Hörmann, ako aj Christoph Hörmann.

Inovatívne výrobky

Základný kameň pre súčasný podnik bol založený v 50-tych rokoch minulého storočia s priemyselnou výrobou novej garážovej výklopnej brány, brány Berry. Priestorovo úsporné, kolmo sa otvárajúce sekcionálne brány pre garáže, ako aj priemyselné a remeselnícke stavby začali v 60-tych rokoch vývoj zameraný na budúcnosť. Paleta produktov bola odvtedy rozšírená. V súčasnosti zahŕňa popri známych klasikách aj rolovacie, skladacie, protipožiarne a rýchlobežné brány, pohony brán a ovládania, ako aj systémy nakladacej techniky, protipožiarne a dymotesné uzávery, domové a vnútorné dvere, striešky a zárubne.

 

Medzinárodný rast

Skupina Hörmann je v Európe vedúcim predajcom dverí a brán. Viac ako 15 miliónov brán bolo vyrobených a dodaných po celom svete od založenia firmy v roku 1935. V 26 špecializovaných závodoch v Európe, Severnej Amerike a Ázii vyvíja a vyrába viac ako 6 000 zamestnancov veľmi kvalitné brány, dvere, zárubne a pohony na použitie v súkromne a priemyselne využívaných nehnuteľnostiach. Hlavným sídlom celosvetovo pôsobiacej skupiny Hörmann je malé vestfálske mesto Steinhagen v Nemecku. Podnik, ktorý je stále vedený rodinou, dosiahol naposledy ročný obrat viac ako 1 miliardu Eur. Viac ako 80 vlastných predajných miest vo vyše 30 krajinách, ako aj stovky zmluvných predajcov v približne 35 ďalších štátoch sa starajú o dostupnosť pre zákazníkov Hörmann po celom svete.

 

Sociálna a kultúrna angažovanosť

Z dôvodov sociálnej angažovanosti spoločnosť Hörmann tradične podporuje projekty všeobecne prospešných organizácií a zariadení, ktoré sa zaoberajú situáciou postihnutých alebo chronicky chorých ľudí.
Informácie, o doterajších a aktuálnych projektoch, ktoré podporovala spoločnosť Hörmann, nájdete v nemeckom a anglickom jazyku na adrese www.AmHerzen.de.

Pri príležitosti 75. výročia vzniku spoločnosti zriadila spoločnosť Hörmann štipendium pre mladých. Všetci zamestnanci spoločnosti Hörmann majú šancu navrhnúť na štipendium vhodného uchádzača, s vekom 18 až 24 rokov, zo svojej rodiny, zo svojho okolia, z okruhu priateľov alebo známych. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hoermann.com/stipendium

 

 

Výrobné závody skupiny Hörmann:

 • Hörmann KG Amshausen, Nemecko
 • Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko
 • Hörmann KG Brandis, Nemecko
 • Hörmann KG Brockhagen, Nemecko
 • Hörmann KG Dissen, Nemecko
 • Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko
 • Hörmann KG Freisen, Nemecko
 • Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko
 • Hörmann KG Werne, Nemecko
 • Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko
 • Hörmann Genk NV, Belgicko
 • Hörmann Legnica Sp. zo.o., Poľsko
 • Seuster KG, Lüdenscheid, Nemecko
 • Berner Torantriebe KG, Rottenburg, Nemecko
 • Schörghuber Spezialtüren KG, Ampfing, Nemecko
 • Tortec Brandschutztor GmbH, Wolfsegg, Rakúsko
 • Garador Ltd., Yeovil, UK
 • Tubauto SAS, Sens, Francúzsko
 • Hörmann Flexon LLC, Leetsdale, PA, USA
 • Hörmann LLC, Montgomery, IL, USA
 • Hörmann Beijing Door Production Co. Ltd., Čína
 • Hörmann Tianjin Door Production Co. Ltd., Čína