Brány pre hromadné garáže

Zaradenie: 
Priemyselné brány

Brány pre hromadné garáže - veľa vyhotovení, jedna kvalita

Optimálna hospodárnosť, trvalá prevádzková bezpečnosť a bezpečnosť osôb, ako aj extrémne pokojný chod, aj pri vysokej frekvencii, sú význačnými vlastnosťami brány pre hromadné garáže.

Vychyľujúca sa výklopná brána N 500 sa ponúka pre dvojgaráže v súkromnej oblasti a pre hromadné garáže až do 25 parkovacích miest.

Výklopná brána ET 500 sa pri otváraní a zatváraní vychýli iba o 40 mm a je preto optimálna pre hromadné garáže, napr. aj pri chodníkoch.
Konštrukcia posuvnej brány ST 500 sa okrem toho vyznačuje nepatrnou montážnou hĺbkou v oblasti prekladu.

Rýchla sekcionálna brána s mikro profilovanou povrchovou úpravou zhodnocuje otvor brány a okrem toho je aj veľmi rýchla.

Výklopné brány Berry sa mimoriadne hodia v hromadných garážach vďaka ich robustnej konštrukcii, nekomplikovanej obsluhe ako bezpečný uzáver parkovacích miest. Rozdielne vetracie otvory zaručujú optimálne vetranie.

Rolovacie brány a rolovacie mreže sú mimoriadne robustné vďaka ich jednoduchej konštrukcii. Kompaktný navíjací bubon vyžaduje málo priestoru v oblasti prekladu. Pri veľmi stiesnených priestorových pomeroch je možná aj vonkajšia montáž.
Všetky typy brán ponúkajú spoločne veľkú rozmanitosť motívov a možnosť individuálneho stvárnenia.