Garážové vedľajšie dvere

Zaradenie: 
Dvere

Vzhľadovo rovnaké ako výklopné brány Berry, sekcionálne a rolovacie brány

Vedľajšie dvere sú vždy veľmi praktické na rýchle vytiahnutie predmetov z garáže bez toho, aby sa musela otvárať brána. Alebo keď druhé vozidlo parkuje pred bránou z dôvodu iba krátkeho vjazdu do garáže a zablokuje sa tým prístup do garáže.

 

K takmer každému motívu brány ponúka Hörmann vhodné vedľajšie dvere. Brána a dvere tak tvoria harmonický celok.