Protipožiarne posuvné brány

Zaradenie: 
Priemyselné brány

Protipožiarne posuvné brány pre spoľahlivú ochranu objektu

Pre všetky oblasti objektov dodáva Hörmann podľa požiarneho zaťaženia spoľahlivé riešenia posuvných brán primerané z hľadiska prevádzky a rizika, v 1-krídlovom a 2-krídlovom vyhotovení. Protipožiarne konštrukcie sú preskúšané podľa normy DIN 4102, priebežne sa kontroluje ich kvalita skúšobňou materiálu Braunschweig a sú schválené inštitútom DIBt.
Dymotesné protipožiarne posuvné brány pre bezpečné únikové a záchranné cesty sú preskúšané aj podľa normy DIN 18095. Tieto sa odporúčajú pre všetky oblasti s vysokou frekvenciou osôb tam, kde sa musia ľudia v prípade požiaru chrániť pred rozšírením životu nebezpečných spalín.
Na rýchly prejazd s vozíkmi na vrecia alebo s malými prepravnými vozíkmi sa ponúkajú protipožiarne posuvné brány s integrovanými/únikovými dverami. Vo všeobecnosti sú integrované/únikové dvere z bezpečnostno-technických dôvodov vybavené horným zatváračom dverí s klznou koľajnicou.