Rolovacie brány a rolovacie mreže

Zaradenie: 
Priemyselné brány

Rolovacie brány a rolovacie mreže - hospodárne, robustné a spoľahlivé

Rolovacie brány a rolovacie mreže Hörmann z hliníka a ocele sú vďaka svojej geniálne jednoduchej konštrukcii s malým počtom komponentov mimoriadne hospodárne. Tieto uzávery to neustále potvrdzujú v každodennej prevádzke. Rolovacie brány a rolovacie mreže nezaberajú nad otvorom takmer žiadne miesto. Navíjajú sa kompaktne za prekladom. Po stranách a v oblasti strechy sa nestráca žiadny cenný priestor haly.

Vysoká špecializácia konštrukcie rolovacích brán a rolovacích mreží Hörmann vychádza z normálneho štandardu. Realizácia atypických riešení patrí ku každodennej činnosti nášho výkonného tímu.

Rolovacia mreža RollMatic sa vďaka svojej kompaktnej konštrukcii s potrebou prekladu, resp. montážnou hĺbkou max. 335 mm hodí predovšetkým pre malé uzávery obchodov so stiesnenými priestorovými pomermi.

Brány občas tvoria veľký podiel obvodového plášťa priemyselných nehnuteľností. V dôsledku toho v sebe skrývajú obrovský potenciál na úsporu energie – informácie k amortizácii a k dovybaveniu nájdete na Kompas úspory energie Hörmann.